Verveling

Een groot gevaar in ons bestaan is verveling. Deze ontstaat wanneer de mens niet meer gemotiveerd is zijn leven zin en richting te geven. Dit gebeurt als de dingen om hem heen geen inspiratie meer bieden. Als alles afhangt van het toeval. Verveling is met andere woorden geestdodend. Ze keert de richting van onze ontwikkeling om van een levendige ordening naar chaotische verdeeldheid.

Vanuit de verveling wordt het leven gezien als dode materie.Verveling voert tot geweld, het uit elkaar slaan van ordening, het doden zonder motief.

Zinloosheid

Mensen richten zinloosheden aan en daarvoor zijn ze verantwoording schuldig.
Aan wie, aan God.

Wat tilt je boven jezelf uit?

Welke veranderingen brengen religieuze, mystieke en engelervaringen met zich mee?

Deze ervaring heeft diep ingrijpende gevolgen, een mens gaat anders kijken, denken en leven.
Het is voorgoed duidelijk dat er niet alleen een zichtbare wereld is.
Je bent geraakt in je hart.
De dood is niet het einde.
Je ervaart een sterk vertrouwen; er is altijd hulp en leiding.
Er is een lijntje gelegd; je bent burger van twee werelden(voorgoed)
Alles wat er gebeurt heeft een diepe zin, niets is zinloos maar past in het grote plan.
Je voelt je niet langer alleen of eenzaam.

 

Een doel hebben, heelt.

Laat niets of niemand je afhouden van je levensdoel. 
Geniet ervan.
Onderzoek jouw talenten, passies en je ontwikkel je levensdoel.