Spiritualiteit

Spiritualiteit richt zich op het onderzoeken van de innerlijke realiteit en streeft ernaar in ons innerlijk leven- waar wanorde, conflicten en onbehagen regeren - orde te scheppen. De spirituele onderzoeker probeert het geluk te vinden dat boven alle conflicten uitstijgt. Hij onderzoekt het bewustzijn. Het is een fundamenteel individueel proces dat veel tijd vergt en zich niet of nauwelijks verbreidt van een persoon naar anderen.

Tijdloos

We hebben behoefte aan een nieuwe spiritualiteit, die niet alleen de werkelijkheid bevat van de wereld waarin we leven, maar die ook eer betoont aan de wijsheid van het verleden. We hebben als mens dus kennelijk behoefte aan een 'mythe' waardoor we ons verbonden voelen met het geheel.

Eeuwige  wijsheid komt altijd op het juiste moment omdat zij tijdloos is. Zo is Rumi, dichter en mysticus, de brenger van een boodschap die uitermate relevant is en voor ons precies op tijd komt, omdat ze gaat over de ware mens die in elk van ons leeft, de mens die altijd dezelfde was en dat ook altijd zijn zal, maar die schuilgaat onder de sluier van onwetendheid en onachtzaamheid die de moderne beschaving over hem heeft geworpen, een sluier die nu plotseling uiteen wordt gereten door de enorme fouten van onze beschaving, die zich totaal laat beheersen door het verstand en de hebzucht, hoewel ze zich erop voorstaat dat ze zich laat leiden door verlichte ideeën.

Een belangrijk aspect in het Rumi's werk leert ons  dat in onze verdeelde maatschappij weer met elkaar kan verbinden is dat ieder mens heilig is. Wellicht behoort zo'n stelling voor een aantal mensen tot de wereld van de verbeelding, maar misschien hebben we zo'n mythe nodig om op een respectvolle manier met elkaar om te gaan. 

Bij Rumi komen zowel de verbeelding als de rede aan het woord. Beide vormen van kennis moeten we weer tot een eenheid omvormen.

Spiritualiteit

Spiritualiteit eist absoluut niet dat je ergens in gelooft. Zij nodigt je eerder uit om voortdurend aandacht te besteden aan je ervaring. De persoonlijke ervaringen zijn jouw bron van gezag en niet zozeer wat een ander je verteld heeft.

Als je tot een specifieke religie moet behoren om God te vinden, dan zou dat betekenen dat je slechts op één specifieke wijze tot Hem kunt komen. Waarom zou God dat verlangen?
Godsdiensten moedigen je aan de gedachten van anderen te verkennen en die als je eigen gedachten te accepteren. Godsdiensten verlangen dat je ze op hun woord gelooft. Daarom falen alle godsdiensten uiteindelijk.

Spiritualiteit zal altijd slagen, want het leidt tot een ander besluit. Een besluit afgestemd op wie je eigenlijk bent. Spiritualiteit nodigt je uit om met je eigen gedachten te komen. Een 'goed gevoel' is jouw manier om te zeggen, daat je laatste gedachte waar was, dat je laatste woord wijsheid was, dat je laatste woord liefde was.

Kracht en bron

Kijk om vast te stellen hoeveel je vooruit bent gegaan, om te meten hoever je je hebt ontwikkeld, eenvoudigweg naar wat je 'een goed gevoel' geeft. Probeer deze evolutie niet te forceren, door te ontkennen wat goed voelt of door daar afstand van te nemen. Leer jzelf kennen, door te ervaren wie-je-werkelijk-bent. Zelfontkenning is zelfdestructie. Leer luisteren naar je gevoel. Want de ziel is de som van alle gevoelens. De taal van je ziel is je intuïtie! Stel jezelf open voor nieuwe ideeën, nieuwe gedachten, en nieuwe openbaringen van God en het leven.

Met deze kracht van onze ideeën, de kracht van nieuwe overtuigingen over God en het leven kunnen wij heel het negativisme in de wereld overweldigen. Ben jij bereid om een kracht en een bron te zijn, op je eigen manier en  de verandering in bestaande overtuigingen bewerkstelligen? Het is tijd!

'Nieuwe' spiritualiteit

Het is niet alleen de religie die niet werkt. Ook de politiek valt door de mand, onze economische systemen en educatieve programma's werken niet optimaal. De reden is, dat al onze structuren  gebaseerd zijn op overtuigingen, die de werkelijkheid niet weerspiegelen.

Alles overboord dan maar! Nee, maar het wordt wel hoog tijd dat er 'zaken' aan toegevoegd worden.

 

Zoekers

Een verlangen naar een beter leven is een gezond uitgangspunt. Een aantal elementen vormen de drijvende kracht achter onze spirituele zoektocht, met of zonder religieuze labels. In elk leven is er sprake van een aantal constanten: ontevredenheid, liefde, dromen, inspiratie, de groei van wijsheid, ervaringen van extase en gelukzaligheid, nieuwsgierigheid, dromen, lijden,visioenen, persoonlijke ervaringen van God of een hogere realiteit, de kracht van evolutie, God willen leren kennen, het Hogere Zelf ontwikkelen.

Met behulp van deze motivaties kunnen we ons meest verheven spirituele doel bereiken. Je stelt jezelf een beter leven voor.

Verandering gaat door je heen

Spiritualiteit is bedoeld om te komen in een diepte waar je nog niet eerder was. Ontwikkeling is een kwestie van afpellen van lagen, van opvoeding, gewoontes en overtuigingen- die bij nader inzien helemaal niet bij je passen. Persoonlijke groei en ontwikkeling is essentieel. het leven is bedoeld om te leven door ervaringen op te doen en daar op te reflecteren. De zin van het leven vind je in bewustwording, in nieuwe inzichten krijgen en daarna handelen.

Persoonlijke groei is geen gevecht, het is een kwestie van omarmen wie je bent en wat het leven je aanreikt, leuk of niet leuk. Verandering gaat bovendien door je heen. Het enige wat je hoeft te doen is geen weerstand te bieden.

Geseculariseerde spiritualiteit

Een spiritualiteit die niet langer vanuit een religieuze context groeit, maar binnen een samenleving die volledig geseculariseerd is, en waar elk individu een 'zingevend' verhaal samenstelt.Een belangrijk element is het geloof in een spirituele wereld, zoals; engelen, gidsen, astrologie enz

Deze spiritualiteit is een vorm van protest tegen de intellectuele, eerder rationele benadering van God en de instituties.