Poëzie is bevestiging

Poëzie is een daad van bevestiging, ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef.

- Remco Campert

-----------

Gedichten maken het vertrouwde vreemd en proberen je met het vreemde vertrouwd te maken.

- Gerrit Komrij

Poëzie; de kracht van mooie woorden

Op veel momenten in ons leven hebben gedichten ons iets te bieden. De grootste kracht van gedichten: ze geven woorden aan het onzegbare. Daarom grijpen zo veel mensen naar poëzie bij belangrijke gebeurtenissen: een geboorte, huwelijk of sterfgeval.
Maar gedichten kunnen ook in het dagelijks leven veel inspiratie, stof tot nadenken, vreugde en troost bieden.

Dichters kiezen woorden, invalshoeken en beelden die we zelf niet snel zouden bedenken. Ik geloof dat poëzie ons helpt oorspronkelijk te zijn in ons taalgebruik. Ze laat ons zien dat je emoties, gedachten, observaties en ervaringen op duizenden manieren kunt beschrijven. De belangstelling voor gedichten kan ook te maken hebben met het zoeken naar betekenis. Steeds minder mensen gaan naar de kerk, maar zoeken wel naar heldere antwoorden op levensvragen of nieuwe uitspraken die je blik op de wereld kunnen aanscherpen. Een dichter brengt je op een andere gedachte.

Gedichten kunnen inspireren maar ook houvast bieden. Ze kunnen je helpen om je eigen gevoel te onderzoeken en te benoemen. Poëzie doet een appèl op ons, geeft moed tot we onze  stem, onze innerlijke stem hebben gevonden. geef niet op.

De kracht van woorden

Taal wordt gebruikt om mensen te misleiden of te behagen. Er is sprake van een verruwing van taal. Maar woorden zijn heilig door hun klank en hun trilling. Verweef in je taalgebruik liefde, dankbaarheid, wijsheid en vrede. Laat in de woorden die je spreekt, geestelijke krachten stromen en laat betrouwbaarheid in je woorden doorklinken.

Ziel

Kleinste onbekende
doe mij gaan
door deze nacht
dit waanlandschap
dit onbestaan
tot waar wie op mij wacht
die achter namen woont
hartslag doodstilte duur
van dit ontvonkt moment
die wonder is dorst
lafenis de ongevonden
vondeling de zielsbeminde
die mij kent.

- Johannes van het Kruis (vrije vertaling H. Oosterhuis)

 

Muur en put

Muur
Waar het levenswater van de vriend is,
daar is geen ziekte meer.
waar je één bent met de vriend,
daar zijn geen doornen meer.
Er is - naar men zegt- een venster van hart tot hart,
Hoezo een venster waar geen muur meer is....?
- Rumi

Put
'Binnen in me zit een heel diepe put.
En daarin zit God.
Soms kan ik erbij maar vaker liggen er stenen en gruis voor die put,
dan is God begraven.
Dan moet hij weer opgegraven worden.'
- Etty Hillesum

Heilige woorden

De Bijbel is een allegorische voorstelling van de spirituele ontwikkeling en verwerkelijking van de mens mits goed begrepen en op de juiste manier gebruikt.

Het leven is een gebed in zichzelf. De hele wereld is een goddelijk geschrift dat zich ontvouwt als een kosmisch gebed. De mens is het boek van het leven, de wet van God.

De symboolfunctie van poëzie

Poëzie functioneert als een symbool, de woorden hebben een verwijzend karakter, een onvermijdelijke eigenschap van een symbool.

Een voorbeeld. Je kunt de symboolfunctie van religieuze  poëzie, zoals nacht, licht, vuur, interpreteren als de weerslag van een ervaring die onuitsprekelijk is. Symbool betekent dan: bemiddeling van een speciale ervaring. Op de terugtocht van deze ervaring naar de 'gewone' werkelijkheid probeert ' het gedicht door middel van sybolen te echoën wat het heeft waargenomen.

Anderzijds moet je vaststellen dat degene die de ervaring heeft doorleefd, deze alleen zo, door deze gedichten, en niet anders heeft kunnen vastleggen.

Wat wil men eigenlijk zeggen wanneer men spreekt over religieuze ervaring? Gaat het om onuitsprekelijkheid aan de andere kant van taal of juist om het benadrukken ervan? Waarschijnlijk kunnen ze niet buiten elkaar. Nadruk leggen is ingebouwd in de onuitsprekelijkheid van de ervaring. De meerwaarde van die ervaring kan niet buiten haar poëtische weerslag om gevonden worden.

Religieus- psychologische taal kan niet verklaard worden en heeft uiteindelijk geen status buiten de poëzie om. Het traject van de ziel naar God, hoe omslachtig ook, heeft een directe 'psychologische ervaring'.