Het goddelijke vuur in onszelf ontsteken

'Wie God nadert  zal in het begin  hard moet vechten en lijden; maar daarna valt hem een onuitsprekelijke vreugde ten beurt. Je kunt het vegelijken met iemand die een vuur wil aansteken. Aanvankelijk slaat de rook die persoon op de adem en schieten zijn ogen vol tranen; totdat hij zijn doel heeft bereikt.  Zoals geschreven staat: 'Onze God is een verterend vuur' (Hebr 12:24), zo moeten ook wij het goddelijke vuur in onszelf ontsteken door tranen en hard werken.

- Amma Syncletica   Woestijnmoeder

Levenswater

Waar het levenswater van de vriend is,
daar is geen ziekte meer.
In de rozentuin, waar je één bent met de vriend,
daar zijn geen doornen meer.

Er is- naar men zegt- een venster van hart tot hart,
hoezo een venster waar geen muur meer is...?

- Rumi

De Doorbraakervaring

Wat gebeurt er met je brein en lichaam als je doet wat je inspireert?
Als we in overeenstemming leven met wat ons werkelijk inspireert, zijn we vaak meer productief, vervuld, gedreven, intelligent en creatief. Met andere woorden: we hebben meer kans op succes.Als je er echt over nadenkt: wat is succes eigenlijk? Zijn het je bezittingen en geld? Doet dat er ook maar iets toe, als je niet echt vervuld bent? Echt succes zou in plaats daarvan geassocieerd moeten worden met een mate van vervulling die elk individu ervaart in zijn persoonlijke en professionele leven.

Je waarden leven.
We hebben allemaal een unieke set waarden die een grote rol spelen in het bepalen van ons gedrag en van de manier waarop we onszelf waarnemen. Al onze positieve en negatieve emoties  zijn een feedbacksysteem voor of we binnen of buiten ons waardensysteem leven. Onze waarden zijn die dingen die er echt toe doen in ons leven. Als we niet volgens onze waarden leven, is het waarschijnlijker dat we verslavingsgedrag hebben, aan zelfsabotage doen en uitstelgedrag vertonen. Als we wél volgens onze waarden leven, dan ervaren we een beter geheugen, betere focus en meer productiviteit.

Een deel van ons brein staat bekend als het 'netwerk-activerende systeem'. Dit filtert constant de informatie op volgorde van de belangrijkheid van onze waarden. Ons brein is constant aan het werk voor ons waardensysteem! Door te volgen wat ons inspireert zijn we creatiever als we een open geest en een goed humeur hebben. En vice versa.

Inspiratie versus Wanhoop.
De twee belangrijkste drijfveren voor mensen zijn inspiratie of wanhoop. De bron van wanhoop is op angst gebaseerd denken, en diegenen die hierdoor gemotiveerd zijn, zoeken onophoudelijk naar 'plezier beleven en pijn vermijden'. Vaak brengt deze keuze je in een emotionele achtbaan en geef je het op als je voor een uitdaging staat.

De bronnen voor inspiratie zijn liefde en authenticiteit. Vanuit inspiratie 'omarmen' we eerder zowel pijn als plezier terwijl we ons doel volgen. We zien dan het hele plaatje en komen makkelijker over obstakels heen in het nastreven van onze visie. Echte inspiratie verandert onze perceptie. We zien tegenslagen niet als falen, maar als groeimogelijkheden. Dat speelt een belangrijke rol in het verwijderen van het beperkende geloof dat in ons onderbewuste zit geprogrammeerd. Met andere woorden, we gaan veel beter met de omstandigheden om als we interesse hebben in wat we doen. We vervangen angst voor het onbekende  eerder door nieuwsgierigheid  wat ons leerproces en onze vooruitgang bevordert.

Wellicht moet je er extra uren per week in steken om je wensen te manifesteren. Maar je levenswerk doen voorziet je van meer betekenis en houvast in je leven. Actie ondenemen richting het creëren van een zelf ontworpen leven put je niet uit maar geeft je juist energie.

Inspirerende voorbeelden

'Op de dag dat de macht van de liefde het wint van de liefde voor macht, zal er vrede zijn'.

Mahatma Gandhi (1869- 1948) India, vrijheidsstrijder.
Hij was geweldloos.
Hij omarmde de verschoppelingen.
Hij had de vijand lief.
Hij toonde ziel-kracht.

Hij probeerde vijandschap uit de weg te ruimen, maar niet de vijanden zelf.
Hij leefde zijn ziel-kracht;' om de universele en allesdoordringende geest van de waarheid  in het gezicht te zien, moet je de laagste van de schepselen liefhebben als jezelf.'