Bezieling

Er is een taal die iedereen begrijpt.
Dat is de taal van geestdrift.
Dingen die je doet met hart en ziel,
op zoek naar iets wat je wilt,
of waar je in gelooft.

- Rumi

De zin van het leven is onwetendheid omzetten in inzicht.
Het is uiteindelijk je ziel - door je intuitie - die jou inspireert.

Motivatie

'Motivatie is wat je op gang brengt, gewenning is wat je op gang houdt.'

Je hebt  drie centra van motivatie: je buik, je hart en je hoofd.
Met je buik wil je het vooral lekker hebben: eten, drinken, warmte, veiligheid, seks.
Met je hart wil je heel iets anders. Daar zit de heilige verontwaardiging, de vurigheid, de ambitie, daar wil je iemand zijn en erkenning krijgen voor wat je doet.
Het hoofd wil de waarheid weten. Het wil ervoor zorgen dat je niet in allerlei illusies leeft en dat je ziet hoe het werkelijk is.

Buik, hart en hoofd zijn vaak in conflict. Het zijn drie verschillende belangen die strijden om voorrang. Je snapt dat je niet teveel moet eten, maar je hebt zin in iets lekkers. Of je weet dat je eigenlijk verantwoordelijkheid moet nemen, maar je blijft het maar uitstellen. Het goede leven leiden houdt in dat je een vorm van harmonie en afstemming tot stand brengt tussen die drie centra van motivatie. Het betekent dat je die verschillende krachten in jezelf kunt waarnemen en dat je in staat bent om ze in een concrete situatie op elkaar af te stemmen. En om dat te kunnen, moet je dus een leidraad hebben, een idee wat voor mens je wilt zijn en waar het voor jou om draait.

Bezielend leven

Het leven is altijd een kwestie van geven. Het is ieders voorrecht om te putten uit het universele leven dat onbelemmerd door de oneindige ruimte stroomt, en het zou ieders manier van leven moeten zijn om uit deze bron te ontvangen en dat vervolgens aan iedereen om hem heen door te geven, hen bezielend om het leven daar te zoeken waar hij het gevonden heeft.

Dat is niet alleen het werk van de Meesters, maar het werk dat alle mensen moeten doen. Dat is het leven leven zoals het geleefd dient te worden, en in feite het enige leven wat er is. Alleen maar ontvangen van de mensen om je heen is helemaal geen leven, maar een constant vernauwend bestaan. Leven uit de materiële wereld proberen te halen betekent het leven verliezen.

Wees een genie

Een genie is iemand die enigermate schijnt te ontsnappen aan de beperking en onderdrukking van het denken. Iemand die de moed of de kracht heeft om zijn eigen voorgenomen weg te gaan en zich niet laat tegenhouden door het wereldwijde idee  van beperking.

Persoonlijke vervulling

Wanneer je op één lijn zit met jezelf en authentiek bent, neemt je eigenwaarde toe omdat je je uniciteit geaccepteerd hebt en de dingen die waardevol voor je zijn. Het is meer dan waarschijnlijk dat je in jezelf gelooft, kalm bent onder druk en je mening geeft als je authentiek bent. Wanneer je niet op één lijn zit met je idealen, dan communiceer je eigenlijk met je eigen onderbewuste dat je het eigenlijk niet waard bent om te zijn wie je bent. De negatieve gevoelens die gepaard gaan met een lage eigenwaarde, vertellen je simpelweg op te houden met verloochenen wat belangrijk voor je is.

Persoonlijke vervulling wordt voornamelijk geassocieerd met ons vermogen om intrinsieke doelen te stellen en te bereiken. En als je niet vervuld bent, betekenen de maatschappelijke voorwaarden voor succes dan überhaupt nog wel iets?