De donkere nacht van de ziel

'Een zwarte mier op een zwarte steen in het holst van de nacht.'
- Rumi

De donkere nacht van de ziel is een metafoor die de spirituele ervaring beschrijft van iemand die een fase in zijn leven doormaakt waarin hij zich door iedereen verlaten voelt, zonder hoop op een betere toekomst. In zijn algemeenheid betekent deze metafoor dat iemands spirituele groei onvermijdelijk gepaard gaat met lijden; maar dan met betrekking tot de geest.

Een mens die dergelijke existentiële ervaringen heeft ondergaan komt er gezuiverd uit, als een ander mens. Een donkere nacht kan je stalen en harden en helpen in de wereld echt iemand te zijn. In het domein van de ziel zijn de meesten van ons in eerste instantie klungels. We moeten onze kijk op de dingen en onze stijl verdiepen en versterken.

Behulpzaam in deze onzekere tijden is je (ook) te laten leiden en kijken naar hen die zelfrealisatie hebben bereikt, die bewustzijnstoestand die gekenmerkt wordt door vreugde, sereniteit, innerlijke zekerheid, een gevoel van rustige kracht, helder inzicht en stralende liefde.

Universeel beeld

Mensen veraf waarvan of over wie je boeken kunt lezen of films kunt zien, maar ook mensen in je naaste omgeving. Het 'troostrijke' beeld van de donkere nacht is de zienswijze van mystieke tradities. Alleen al de wetenschap dat dit universeel is voor mannen en vrouwen overal op de wereld, dat je daar, ook al voel je je alleen, toch niet de enige in bent, helpt.

Het gaat over de schaduwkant van de menselijke ziel. Dat het donker in jezelf zit en dat dit en dat onder ogen zien zo angstig is... De duisternis komt niet van buitenaf, het is iets in je aard dat zich openbaart. Je vindt in je donkere gemoedstoestanden en duistere angsten een wezenlijk deel van jezelf. Hoe je je ook in de buitenwereld presenteert, op een bepaald niveau ben je een duister iemand. Je hebt gedachten die je eigenlijk aan niemand durft te vertellen.

Dwalen en dolen

Het kan zijn datj e geheimen uit het verleden met je meedraagt die je boeiender maken dan men aan je uiterlijke rol kan zien. Je bent in staat tot dingen waarvan je vrienden misschien niks weten. Je potentieel voor donkerder gedachten en gedrag is beslist enorm.

Kies de onzekere weg, geef je over aan het dwalen en dolen. Deze donkerte en stilstand is voor iemand die vooruit wil niet bepaald aantrekkelijk. Maar het is voor de ziel belangrijk dat je uit het drukke leven stapt, dat je wordt weggehaald bij je oude vertrouwde bezigheden en het model achter je laat dat tot een sleur is geworden en als vanzelfsprekend wordt aangenomen.

Wie waardering kan opbrengen voor dit aspect van de donkere nacht, namelijk dat deze de macht heeft je leven, je persoonlijkheid en je wereld te zuiveren, is misschien minder geneigd het zo vlug mogelijk achter de rug te hebben.

Vergeet het niet, elke crisis brengt  een nieuwe kans mee.