De moed hebben tot zichzelf

Het leven is zo grappig en zo verrassend
en zo eindeloos genuanceerd en op iedere bocht
van de weg plotseling weer een heel ander uitzicht.
De meeste mensen hebben cliché-voorstellingen
over dit leven in hun hoofd,
men moet zich innerlijk bevrijden van alles,
van iedere verstarde voorstelling,
van iedere leuze, van iedere gebondenheid,
men moet de moed hebben alles los te laten,
iedere norm en ieder conventioneel houvast,
men moet de grote sprong in de kosmos
durven wagen en dan, dan is het leven
zo eindeloos rijk en overvloeiend,
zelfs tot in z'n diepste lijden.

- Etty Hillesum

 

 

 

Innerlijke vrijheid

Innerlijke vrijheid betekent vrij zijn van dwangmatig gedrag, angst, vooroordelen en heftige emoties.

Verlangen wij werkelijk naar innerlijke vrijheid?

Leer over innerlijke wijsheid en innerlijke vrede in plaats van uiterlijke vormen. Maak je los van alle gebeurtenissen om je heen die invloed op je uitoefenen. Kom tot jezelf en kijk naar de wereld als een toneelspel dat zich ontvouwt.

Vrijheid is wat je bent

Wie je werkelijk bent, is altijd vrij.  Vrijheid is wat je bent. Vrijheid is niet iets dat je kunt verdienen. Je volmaakte en  onveranderlijke werkelijkheid van Zijn is je eigen ware Zelf. 
Er is niet alleen veel vrijheid, er is totale vrijheid. Je hoeft dus niet iets te doen om vrij te worden.

Spel van golven.
Hoe wordt er  in die vrijheid naar emoties gekeken en hoe wordt ermee omgegaan?
Emoties zijn slechts de uitdrukking van het universele Zijn. Deze uiting van het Zijn omvat alles, niet alleen emoties, maar elke handeling, elke gedachte, elke beweging. Je kunt je natuurlijk focussen op het interpreteren van elke afzonderlijke beweging.Je kunt er ook weinig aandacht aan besteden. Emoties krijgen de ruimte om zich te uiten, totdat ze helemaal doorleefd zijn, om vervolgens weer tot rust te komen in het Zijn.

De aanwezigheid en het spel van emoties zijn geen maatstaf voor het zuivere gewaarzijn dat je bent. Ben je jezelf dan identificeer je je niet langer met enig object, enige gedachte, persoon of emotie. Er is geen enkel gevoel van teleurstelling want er zijn geen verwachtingen. Hoewel conditioneringen zich nog steeds kunnen manifesteren, verbinden we ons er niet innerlijk mee. Op die manier blijven we vanzelf vrij. Zonder identificatie met persoonlijke herinneringen lost al het lawaai van de conditionering op.

We zijn één met de natuurlijk dans van de kosmische energie zoals ze in ons lichaam verschijnt.

Kun je leren jezelf te zijn?

De meeste mensen zoeken naar vervulling van hun projecties. Ze zitten in werkelijkheid in hun hoofd en doen alleen maar of ze vrijheid willen. Maar feitelijk willen ze geen vrijheid. Dat is het laatste wat ze willen, want vrijheid brengt het geconditioneerde denken om zeep.

Wanneer je verlost bent van de hypnotiserende invloed van je concepten, je mentale conditionering en nutteloze projecties, dan pas ben je beschikbaar voor je ware zelf. Er is dan geen enkele innerlijke, belemmerende energie meer of enige behoefte om andere te manipuleren om aan jouw projecties te voldoen.

Op de een of andere manier wordt je omgeving automatisch door jouw aanwezigheid opgetild.
Mensen die zich bewust zijn geworden van de waarheid stralen een diepe vrede , liefde en één-zijn uit zonder daar bewust moeite voor te doen. Vrede is nu hun aard.

Wanneer je gericht bent op deugdzaamheid, op vrede, zal er tegelijkertijd een zoeken zijn om haat, angst en verlangen, wat allemaal vormen van onwetendheid zijn, te verwijderen. 

Jouw zoektocht is heilig omdat je je blik naar de waarheid richt en mensen worden aangetrokken tot deze waarheid, wat een andere naam is voor wie wij zijn.