2. jan, 2019

Bouw je levensplan

Bouw je levensplan, je belofte, je moraal niet op zo'n manier dat het 'voor niets i's, namelijk dat het gelijk is aan dat van een ander. Geef geen gelijkluidende interpretatie van het leven, van de wereld of van God, maar bevestig je anders  zijn! 

Vrij zijn wil niet zeggen: doen wat je wilt, maar je mogelijkheden tot het uiterste uitbuiten om aan de wereld datgene te brengen wat een ieder van ons alleen zelf kan bijdragen. En dat is wat zin geeft aan ons bestaan.