24. dec, 2018

Dogma overboord

Ontmoet de andet om het leven kleur te geven.

Heilig zijn kun je niet alleen.

Het vermogen om zich te verwonderen maakt de mens een vrij wezen.

- Marc- Alain Ouakin