1. apr, 2018

De essentie van vrijheid

Vrijheid is een daad, een gebeurtenis. We zijn allen begiftigd met het vermogen tot vrijheid. Maar in werkelijkheid handelen we slechts in zeldzame, creatieve ogenblikken vrijelijk. Vrijheid is niet een permanente staat van de mens, een zijnstoestand die eens en voor altijd verworven is, maar een daad, een creatief gebeuren in zeldzame ogenblikken.

Vrijheid is de toestand waarin men buiten zichzelf treedt als ' een daad van geestelijke extase'.De mogelijkheid van de mens zichzelf te overstijgen, wat een vooronderstelling van de godsdienst is, is de essentie van vrijheid.

-  A.J. Heschel