3. feb, 2018

Compensatie

De mate waarin we oog hebben voor de behoeften van anderen en er voor hen zijn, is recht evenredig aan onze mate van innerlijke vrijheid.

- Thomas Keating Leven uit liefde