10. apr, 2017

Vrije wil

Vrijheid wil ook zeggen dat we steeds kunnen kiezen, een keuze maken over wat we doen in een bepaalde situatie, hoe we zullen reageren: vanuit angst of vanuit liefde. Zonder vrije wil zou het aardse leven weinig leerstof bieden en zou onze ziel zich niet naar hoger bewustzijn kunnen ontwikkelen.

Juist door de keuzes die we maken, ook als het 'vergissingen' zijn, leren we. Uiteindelijk is alles een les in liefde en neemt ons bewustzijn over liefde met elke keuze toe. En dat kan alleen dankzij het feit dat we een vrije wil  hebben. 

We zijn in vrijheid als vrije wezens geschapen.