2. nov, 2016

Licht laten schijnen op gebeurtenissen

Vrijheid is te vinden in het licht laten schijnen op gebeurtenissen. 
Door gebeurtenissen waarbij mensen betrokken zijn met elkaar, raken ze verbonden.
Dit kunnen prettige  gebeurtenissen maar ook minder prettige gebeurtenissen zijn.
Denk aan huwelijken,geboorte, echtscheiding, zelfdoding, misdrijven, ongevallen, ontvoering, overlijden.

Als haat, afwijzing, ontkenning de brandstof in een relatie is, dan brengt dat lijden met zich mee. Deze ingrediënten zijn net als lijm. Degene die haat kleeft zichzelf daarmee vast aan degene die gehaat wordt en de hele situatie dringt zich daarmee steeds sterker op.

Door te vergeven (ver)schijnt er licht in de situatie. En in het licht kan het wonder van de omslag in waarneming plaatsvinden.