4. aug, 2016

Vrijheidsverlangen

Het is steeds moeilijker voor de huidige mens
om te geloven op gezag van een ander.