1. aug, 2016

Vrij van geldingsdrang

Heel veel willen weten en je daarop laten voorstaan is ook een soort ijdelheid. 
Het geven van een inhoud aan jezelf, die niet je eigenlijke inhoud is.
Het is geldingsdrang om altijd goed voor de dag te willen komen.
Schaf de 'auteursrechten' op jezelf af.
Iedereen put uit het grote gemeenschappelijke reservoir, in eeuwen door mensen bijeen gebracht. Het is een vorm van genade dat iets je toevalt uit dat reservoir.