17. jul, 2016

Vrij van angst

Angst uit zich onder andere als twijfel, zorgen, door gevoelens van teleurstelling, stress, minderwaardigheid, schuld, wantrouwen, schaamte, verraad, machteloosheid, bang voor afwijzing, fobie, fascinatie en oordeel. Daaruit vloeit het volgende gedrag voort zoals vluchtgedrag en het willen veiligstellen van wat jij als belangrijk ervaart.

Dat komt omdat je denkt dat er aan alles een gebrek is. Je denkt dat je moet vluchten om in je behoeften te kunnen voorzien. Je ervaart concurrentie, die ook weer gebaseerd is op een ogenschijnlijk gebrek aan liefde en aandacht als het om relaties gaat. Je denkt dat er een tekort aan goede banen is wanneer je werk zoekt.

De werkelijkheid is dat je de perfecte ziel bent die in overvloed leeft. Je kunt deze overvloed ook altijd hebben, op elk moment van de dag. Er is in elk moment een keuze tussen liefde en angst.