13. jul, 2016

Krachtmythen en rituelen

Iedereen heeft krachtmythen over God. Je hebt krachtobjecten zoals rozenkransen en gebedskralen, afbeeldingen, tienden betalen en rituelen- waarvan je gelooft dat zijgoddelijke daden en goddelijk gedrag beïnvloeden. Dat is natuurlijk niet rationeel, maar een combinatie van gehechtheid, gewoonte, bijgeloof en geloof. Geloof omdat je denkt dat zolang je die heilige prentjes bij je draagt als teken van geloof, God zal voorkomen dat al die catastrofes je overkomen. Vergeet niet dat ons denken gelooft zoals we het programmeren te geloven.

Toch kunnen de mythen je meer beïnvloeden dan de leiding van je ziel. Zulke rituelen die om goddelijke invloed vragen, smeken je om de vraag te beantwoorden: 'Probeer je de hemel onder controle te houden?'

Beschrijf het verschil tussen je gevoelens en je innerlijke dialoog wanneer je reageert met geloof en wanneer met angst. Wat zou er gebeuren als je je krachtmythen en rituelen zou overgeven? Kun je je voorstellen dat je deze illusies overboord zet? 

Kun je je voorstellen dat je je irrationele illusies over God loslaat?

Wat een bevrijding!