6. jul, 2016

Vriend en vrijheid

Een vriend is iemand bij wie je de volledige vrijheid krijgt jezelf te zijn.