Het ontbreken van dwang

30. aug, 2019

Ik wens je toe dat je diep besef krijgt van het intense verlangen die je ziel heeft om vrij te zijn.

- Mireille Mettes

17. aug, 2019

Wendbaarheid is de vrijheid hebben om je te kunnen richten op wat op dit moment het allerbelangrijkst is, zonder het idee dat je daarmee op alle andere fronten tekortschiet.

17. aug, 2019

Ruimtekapitaal is de vrijheid om op het juiste moment precies te kunnen doen wat je belangrijk vindt.

15. aug, 2019

Vrijheid is de ruimte vergroten tussen de prikkel die een ander geeft en mijn eigen gedrag. Wie dat onder extreme omstandigheden kon, was de schrijfster Etty Hillesum toen zij in het concentratiekamp zat, wilde ze toch de regie over haar eigen gedachten behouden en niet alle Duitsers gaan haten.

Die vrijheid, die ruimte voor jezelf, kun je leren vergroten. Emoties vloeien voort uit gedachten onderken ze en maak ze stil. Dat past bij wat je in mystieke stromingen aan beoefening leert.

10. mei, 2019

In nederigheid ligt de grootste vrijheid. Zolang je het denkbeeldige zelf moet verdedigen waarvan je denkt dat het belangrijk is, verlies je de vrede van het hart. Zodra je die schaduw met de schaduw van andere mensen gaat vergelijken, verlies je alle vreugde, omdat je bent gaan handelen in onwerkelijkheden en er geen vreugde is in dingen die niet bestaan.

- Thomas Merton