Het ontbreken van dwang

18. apr, 2018

Vrijdag 4 mei 20.30 uur ' heel jezelf, heel de wereld' 

Aanmelden voor het Live bevrijdingswebinar:

www.mirmethode.nl

Doen!

2. apr, 2018

De mens is vrij om in vrijheid te handelen en vrij om de vrijheid te verspelen. Als hij kiest voor het kwade, geeft hij zijn verbondenheid met de geest op en doet hij afstand van de gelegenheid om vrijheid te laten gebeuren.

Zo mogen we vrij zijn om vrijheid te gebruiken of te negeren; we zijn echter niet vrij om vrijheid te hebben. We zijn vrij om te kiezen tussen goed en kwaad; we zijn niet vrij om een keuze achterwege te laten. We worden werkelijk gedwongen om te kiezen.

- A.J.Heschel

1. apr, 2018

Vrijheid is een daad, een gebeurtenis. We zijn allen begiftigd met het vermogen tot vrijheid. Maar in werkelijkheid handelen we slechts in zeldzame, creatieve ogenblikken vrijelijk. Vrijheid is niet een permanente staat van de mens, een zijnstoestand die eens en voor altijd verworven is, maar een daad, een creatief gebeuren in zeldzame ogenblikken.

Vrijheid is de toestand waarin men buiten zichzelf treedt als ' een daad van geestelijke extase'.De mogelijkheid van de mens zichzelf te overstijgen, wat een vooronderstelling van de godsdienst is, is de essentie van vrijheid.

-  A.J. Heschel

14. mrt, 2018

'A heart filled with love is like a phoenix that no cage can imprison'

____________________

'Are you searching for your soul?
Then come out of your prison.'

____________________

'The door is wide and open,
don't go back to sleep.'

____________________

- Rumi Mysticus

3. feb, 2018

De mate waarin we oog hebben voor de behoeften van anderen en er voor hen zijn, is recht evenredig aan onze mate van innerlijke vrijheid.

- Thomas Keating Leven uit liefde