Het ontbreken van dwang

7. feb, 2019

Onvrije mensen worden met afschuw vervuld bij het denkbeeld een spirituele leefregel te moeten aanvaarden. Daar zij de innerlijke controle in verband brengen met uiterlijke tirannie, zouden zij liever lijden dan zich te onderwerpen aan een spiritueel gezag.

Alleen vrije mensen, dit wil zeggen: zij die niet geneigd zijn iedere gril heilig te verklaren, stellen zelfbeheersing niet gelijk met zelfovergave, omdat zij weten dat geen mens vrij is die niet de baas is over zichzelf, dat hoe meer vrijheden we genieten, hoe meer discipline wij nodig hebben.

- A.Heschel De mens is niet alleen

6. feb, 2019

Integriteit is de vrucht  der vrijheid.

De slaaf zal altijd vragen: wat zal mijn belangen dienen?

6. feb, 2019

De vrije mens is in staat uit te stijgen boven de oorzakelijkheid van eigen belang en daad, van behandeling en de wens ergens voor beloond te worden.

5. jan, 2019

Ware vrijheid is brij zijn van angst om niet perfect te zijn.

- Sengchan, zenmeester

2. jan, 2019

Bouw je levensplan, je belofte, je moraal niet op zo'n manier dat het 'voor niets i's, namelijk dat het gelijk is aan dat van een ander. Geef geen gelijkluidende interpretatie van het leven, van de wereld of van God, maar bevestig je anders  zijn! 

Vrij zijn wil niet zeggen: doen wat je wilt, maar je mogelijkheden tot het uiterste uitbuiten om aan de wereld datgene te brengen wat een ieder van ons alleen zelf kan bijdragen. En dat is wat zin geeft aan ons bestaan.