Het ontbreken van dwang

15. apr, 2019

Laat vrijheid je niet beperken

Noch door anderen

Noch door je eigen denken.

13. apr, 2019

Wij. hier. nu .ja

En ach, misschien zullen er ooit bergen rijzen

Valleien splijten tussen ons in, zullen wij met

Rookpluimen moeten seinen: weet je nog 

Daar. Toen. Wij. Toch

Maar zolang we niet vergeten dat er een moment

Was in ons leven waarop we dachten dit en voor eeuwig,

Dit heden is een eden

Vinden wij ons wel weer in elkaar en zal ik denken aan wat je ooit 

Onbewaakt tegen mij zei, je had het in de oude psalmen gelezen

Aan u gebonden ben ik vrij.

9. mrt, 2019

Voordat je jezelf kunt bevrijden, van wat je bindt, moet je eerst geloven dat je het verdient om vrij te zijn.

- Emily Maroutian

4. mrt, 2019

De vrijheid is te groeien zoals een boom binnen het krachtbereik van het zaadje. Het is een sfeer waarin de Mens tot ontplooiing komt. Het is als een gunstige wind. Zeilschepen op zee zijn uitsluitend vrij bij de gratie van de wind.

- Antoine de Saint- Exupery  Oorlogsvlieger

4. mrt, 2019

Orde stichten in een samenleving door iedereen aan vaste regels te onderwerpen is gemakkelijk. Een blind individu modelleren dat zonder protest een meester of een Koran gehoorzaamt is geen kunst. Maar de mens bevrijden door die over zichzelf te laten heersen is een succes van veel grotere waarde.

Alleen wat is bevrijden?  Als ik in de woestijn iemand bevrijd die daar niets van merkt, wat betekent die vrijheid dan ? Vrijheid bestaat alleen voor iemand die ergens naar toe gaat. Die mens zou worden bevrijd door te leren wat dorst is en een weg naar de bron gewezen te krijgen. Dan pas zouden handelswijzen van enige betekenis worden aangereikt. Een steen bevrijden heeft geen betekenis wanneer er geen zwaartekracht is. Want eenmaal vrij zal die steen nergens heen rollen.

- Oorlogsvlieger  Antoine de  St Exupery