5. sep, 2018

Het wonder van het leven

Alles is in voortdurende verandering.

Het leven houdt ons dit onophoudelijk voor ogen.

Bomen bloeien, bladeren vallen, jaargetijden komen en gaan,

uit afval bloeit nieuw leven op.

Zonder sterven zou er geen nieuw leven kunnen zijn.

De voortdurende verandering is het eigenlijke wonder van het leven.