2. jul, 2017

Verzet

Het leven van de meeste mensen is samen te vatten in een eindeloos verzet tegen wat is.