7. aug, 2016

Openbaring

Ik zou zoveel dingen willen doen die me gelukkiger zouden maken, 
maar ik doe ze nooit.
Het is zonde om niet optimaal gebruik te maken van je mogelijkheden
en zo je geluksgevoel te vergroten.
Als iemands geluk stijgt heeft dat te maken met het veranderren van een vastgeroeste gewoonte of overtuiging.