22. jul, 2016

Zonde is disharmonie

Zonde is volgens de Heilige Schrift de oorzaak van de dood.
Zonde is elke gedachte en elk gevoelen dat niet in harmonie is met het doel van het leven.
Deze gedachten en gevoelens vormen het verzet tegen het leven, zo als het zich zou willen uitdrukken.