De natuurlijke tijd en het ritme van het leven

To everything (Turn,turn,turn)
There is a season (Turn, turn, turn)
And a time to every purpose, under Heaven.

A time to be born, a time to die
A time toplant, a time to reap
A time to kill, a time to heal,
A time to laugh, a time to weep.

Turn, turn, turn

- naar Prediker 3 , lied gezongen door Pete Seegers

In 'Turn,turn, turn' wordt gezongen over cycli in de tijd die zich regelmatig herhalen.
Er is een tijd van komen en gaan. 
Er is een tijd voor doen en voor laten.
Het lied gaat over het ritme van het leven.

Een ritme is een patroon dat steeds terugkeert, een voortdurende herhaling, een cadans.
Het hele leven is één en al ritme, voortdurend beweegt het in een vloeiende beweging op en neer: je hartslag en ademhaling, de wisseling van dag en nacht, de golfslag van de seizoenen, de levensfasen in het mensenleven.

Zonder ritme zou het een saaie boel zijn. Er zijn onnoemelijk veel natuurlijke ritmen, maar het mooie en unieke is dat al die cycli en patronen op elkaar zijn afgestemd. In al zijn complexiteit is het leven wonderlijk coherent. 

Leven is bewegen en dat doe je het beste met de stroom mee.Bewegen in een natuurlijk ritme kost je de minste energie. Sterker nog je krijgt er energie van. In harmonie met de sferen kun je jaren doorgaan.

Psychologie van de vrijheid

Een holistische benadering van de menselijke ontwikkeling is gebaseerd op psychophonetics, een vorm van integrale ontwikkeling, coaching, psychotherapie en counseling die zowel lichaam, ziel en geest betrekt in het proces van zelfgenezing, zelfmeesterschap en leiderschap.

Vrijheid begint met Zelf-bewustzijn. Alleen door het kennen van de bron van mijn acties is mijn actie vrij. Helaas worden wij niet geboren met het vermogen tot zelfobservatie. Dat moeten wij ons bewust aanleren. Psychophonetics is een krachtig proces om zelfbewustzijn en persoonlijke verandering tot stand te brengen. Het verbindt het gewone bewustzijn met de dieper gewortelde intelligentie van het voelen, het waarnemen van beelden en geluiden, waardoor een objectieve observatie van het subjectieve mogelijk wordt. Dat is een gedegen en duurzame basis voor zelfgenezing en het ontwikkelen van je menselijke mogelijkheden.

Levend beeld

Geen uiterlijke autoriteit, 
niet de Schrift,
niet het dogma kan u zalig maken:
U moet alles in uzelf ervaren en beleven.

Wat helpt het ons om te spreken over de goddelijke natuur,
wanneer wij niet zijn levende beeld in ons vinden.

- Meester Eckhart

De nieuwe mens

'Menswording' betekent de moed hebben om de autoriteit in jezelf te zoeken en te durven leven vanuit die bron van weten. De nieuwe mens maakt  de verschillende elementen uit diverse religies tot een éénheid in zichzelf, om tot een heel, compleet en waarachtig mens te worden; een mens verbonden met de aarde en de geestelijke wereld.

Persona

Mensen motiveren elkaar als zij elkaar bevestigen in hun unieke zijn. Als zij elkaar laten ervaren, dat zij een taak hebben in het geheel. Uiteindelijk draagt dit inclusieve denken bij tot de menswording van de soort, maar daarbovenuit tot de bewustwording van haar verbondenheid met de schepper in elk individu.

Het individu wordt zo tot een persoon, d.w.z. tot iemand wiens geluid doordringt tot de ander, iemand die er mag zijn. Het woord 'persoon' komt van het latijnse 'per-sonare': er doorheen klinken.
Op deze wijze zal het heelal worden gepersonaliseerd. Waar men elkaar negeert of ontkent, ontstaat verdeeldheid, uiteenval, destructie. Waar men naar elkaar luistert, elkaar in eigenheid of uniciteit bevordert, ontstaan hogere verbanden.